E-Shop

Privacyverklaring


Elgersma en uw privacy

Wij (Elgersma BV) respecteren de privacy van de online bezoekers van onze website en zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw privacy. Wij zijn de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens die via de website en E-Shop worden verkregen.

Wij verwerken via de website en de E-Shop persoonsgerelateerde gegevens van u zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantaccount meedeelt.

E-Shop

Persoonsgegevens die u via de E-Shop aan ons verstrekt verwerken wij voor de volgende doeleinden:

  • het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten aan u;
  • om met u contact te onderhouden ten aanzien van uw bestellingen, bepaalde producten of aan u marketingacties te communiceren en u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren;
  • doeleinden ter uitvoering of toepassing van een wet.

Wij zullen alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres ;
  • een klantnummer;
  • overige gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
  • andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is i.v.m. de
    toepassing van een andere wet.

Deze gegevens worden in beginsel niet langer dan twee jaar bewaard nadat de betreffende transactie is afgehandeld. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Op basis van die termijn dienen wij gegevens langer te bewaren. Een voorbeeld hiervan is:

  • gegevens voor de financiële administratie, 7 jaar vanaf de eerstvolgende 1 januari na het opstellen;

Externe links

Onze website en de E-Shop bevat links naar andere externe websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. Wij raden onze bezoekers aan om het privacybeleid te lezen van iedere website die bezocht wordt en waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
Doorgifte aan derden Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet verstrekt aan derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling of betaling of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven.
Wanneer de wet dit vereist zijn wij zijn gerechtigd informatie over een bezoeker van onze E-Shop in bijzondere gevallen openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of eigendom van ons, andere gebruikers van onze website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.
Uw gegevens worden niet door ons niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in dit privacy statement.

Beveiliging van gegevens

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen te allen tijde zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er onder andere op gericht om onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Toegang tot uw gegevens

Indien u een geregistreerde klant bent, heeft u door middel van een password beveiligde directe toegang tot bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken, uw adresgegevens en de nieuwsbrief beheren.
Daarnaast kunt u bij ons een verzoek tot inzage indienen. Mochten uw gegevens niet juist zijn of wilt u dat wij u gegevens niet langer gebruiken dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens aan te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.
De contactgegevens vindt u onderaan dit Privacy Statement.

Wijzigingen op dit beleid

Wij behouden ons het recht voor dit statement te wijzigen. Bij een besluit tot aanpassing van ons privacybeleid worden de wijzigingen op onze website vermeld, zodat onze bezoekers altijd op de hoogte zijn van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze eventueel bekendmaken. De informatie wordt door ons gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid dat van toepassing was op het moment dat de informatie werd opgevraagd.

Vragen of klachten

Heeft u een vraag over het gebruik van uw gegevens binnen onze organisatie of wilt u een klacht indienen over dit gebruik? Neem dan contact op met Elgersma BV via privacy@elgersma.nl.

Deze website gebruikt cookies waarmee wij het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Lees onze cookieverklaring.