Login e-shop

Afvalstroming & milieu

Milieumanagement (afvalinzameling) is een kostenpost voor uw bedrijf. De Van Vliet Groep Milieudienstverleners is bij uitstek de juiste partner voor inzameling van afval, zoals gevaarlijk afval, restafval, papier/karton, bouw- en sloopafval. De intensieve samenwerking tussen Elgersma en Van Vliet Groep zorgt ervoor dat wij een kostenverlaging voor bedrijven kunnen realiseren op het gebied van milieumanagement.

Belangrijke voordelen:

  • Inzichtelijkheid over uw kosten via een afval calculatiemodel.
  • Kostenbeheer op milieumanagement.
  • Kostenverlaging op afvalinzameling.
  • Verbetering van afvalstromen in de werkplaats, magazijn, showroom en kantoor.
  • Voorkoming van boetes door betere beheersing van de afvalstromen.

Kostenverlaging op het gebied van milieumanagement.

Toepasbaar op alle afdelingen binnen uw bedrijf:

  • Werkplaats / wasplaats
  • Magazijn
  • Kantoor
  • Showroom

Wanneer u onderstaand formulier invult, worden de kosten zichtbaar gemaakt van de huidige leverancier en de kosten die u zou hebben indien u kiest voor VVG.