Login e-shop

Verruiming vrije ruimte

Benut uw fiscale voordeel in 2020 optimaal!

Door de Coronacrisis is de werkkostenvergoeding dit jaar verhoogd van 1,2% naar 3%. Dit houdt in dat u als werkgever tot 3% van de eerste € 400.000,00 van de totale loonsom onbelast mag vergoeden aan uw werknemers. Concreet betekent dit dat u in 2020 tot maximaal € 12.000,00 onbelast beschikbaar kunt stellen aan uw werknemers in plaats van de eerder geldende € 4.800,00.

Boven de € 400.000,00 blijft de vrije ruimte 1,2%. Indien u als werkgever meer onderbrengt in de vrije ruimte, dan moet over het meerdere 80% eindheffing betaald worden. Als werkgever mag u zelf bepalen of en waaraan de vrije ruimte wordt besteed.

Fiscaal voordeel

Om het fiscale voordeel optimaal te kunnen benutten dient uw totale loonsom minimaal € 400.000,00 te zijn. Indien dit niet het geval is, zal uw totale voordeel lager uitvallen. Voor een juiste berekening van de totale loonkosten is het zaak dat u rekening houdt met eventueel losgelaten oproepkrachten of andere werknemers ten gevolge van Corona. 

De verruiming van de vrije ruimte kan erg voordelig zijn voor uw onderneming. De vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die ondergebracht worden in de vrije ruimte, zullen namelijk niet enkel voor de werknemer onbelast blijven. U als werkgever betaalt er immers geen werkgeverslasten over, waardoor dit ook voor u gunstig is.


Wat is er mogelijk?

Allereerst kunt u uw thuiswerkende personeel natuurlijk tegemoet komen door middel van een thuiswerkvergoeding. Echter kunt u hen ook voorzien van attenties en/of gadgets: een koffiemok, chocolade, schrijfwaren, hoofdtelefoons, en ga zo maar door. Bij Elgersma bestaat de mogelijkheid om deze attenties en gadgets te laten bedrukken in uw eigen huisstijl, wel zo leuk! Wij helpen u dan ook graag bij het zoeken naar passende geschenken en komen graag met u in contact om alle mogelijkheden te bespreken. Om u alvast te inspireren met mogelijke thema's:

  • Thuiswerken (voor het personeel dat nog vanuit huis werkt)
  • Back to work (voor het personeel dat weer op locatie komt)
  • Bedankt (een blijk van waardering aan uw personeel)
  • Feestdagen (een extra uitgebreid kerstpakket voor uw personeel)

Uiteraard zijn bovenstaande thema's enkel een greep uit ons aanbod.

Neem direct contact op met ons op!  Wij helpen u graag bij het vinden van passende geschenken voor uw personeel. Wij zullen gegarandeerd iets origineels voor u vinden!