Login e-shop

Explosieveiligheid in de kijker

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bezig met controles op de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) bij auto- en truckbedrijven. Hieruit blijkt dat explosieveiligheid hierin een grote rol speelt. Dat levert vragen op. Aan de antwoorden wordt hard gewerkt. Elk bedrijf met personeel moet een RI&E veiligheidsdocument in huis hebben en dit actueel houden. 

Stevig inzetten op EVD 

De eerste bedrijfsbezoeken bij auto- en truckbedrijven zijn ondertussen afgelegd en nu blijkt dat er tijdens een inspectie veel aandacht wordt besteed aan het in de RI&E opgenomen Explosieveiligheidsdocument (EVD). Dit omdat er in de praktijk meer risico’s zijn op explosiegevaar dan voorheen werd aangenomen. En dan zijn er nog allerlei nieuwe brandstoffen in aantocht, zoals LNG, CNG en waterstof. Daarom wordt hier nu stevig op ingezet.

Een RI&E is grotendeels te maken aan de hand van diverse tools. Echter, een EVD vraagt maatwerk en een standaarddocument is er daarom niet. Daarom bieden wij in samenwerking met een hogere veiligheidskundige u een oplssing. Binnen ons concept WE-POWER kijken wij samen met u naar alle risico's en gevaren, stellen de EVD op en laten deze ondertekenen door onze hogere veiligheidskundige. 

Wilt u meer informatie over WE-POWER?